„Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!“

Antifaschistische Bündnisse „ Porozumienie 11 listopada“ aus Warschau und „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder) solidarisieren sich / Antifaschist*innen zu beider Seiten der Oder wollen sich an Protesten gegen Neonazis beteiligen

Das antifaschistische Bündnis „Porozumienie 11 listopada“ unterstützt das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“. In einer Erklärung heißt es „Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!“. Gemeinsam wollen Antifaschist*innen von beiden Seiten der Oder rassistische Aufmärsche von Neonazis verhindern.

Am 10. November will die NPD unter dem Motto „Raus aus dem Euro! Grenzen dicht!“ aufmarschieren. „Unser Ziel ist es, dass die Nazis keinen Meter laufen!“, so Janek Lassau, Sprecher des Bündnisses. Mit friedlichen Massenblockaden plant das Bündnis „Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)“ den Aufmarsch der Rechten zu verhindern. Den Aufruf des Bündnisses unterzeichneten bereits 87 Organisationen und 82 Einzelpersonen, darunter auch der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Helmuth Markov.

Für den 11. November haben Ultra-Nationalisten einen sogenannten „Marsch der Unabhängigkeit“ in Warschau und Wrocław angekündigt. Das antifaschistische Bündnis „Porozumienie 11 listopada“ plant mit einer Demonstration unter dem Motto: „Gemeinsam gegen Faschismus und Nationalismus!“, sich dem menschenverachtenden Gedankengut entgegenzustellen. Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ solidarisiert sich mit den Protesten. „Unsere Antwort auf faschistisches Gedankengut ist solidarisches Handeln!“, so Lassau. „Deshalb sind wir in unserem Kampf gegen Faschismus und Rassismus als Antifaschist*innen überall vereint.“, heißt es in der Erklärung des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“.

Frankfurt (Oder), den 7.11.2012
Bündnis “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”

Antyfaszystowskie koalicje „ Porozumienie 11 listopada“ z Warszawy i „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ solidarnie razem/ Antyfaszyści i antyfaszystki z obu stron Odry chcą wziąć udzał w protestach przeciwko neonazistom

Antyfaszystowska koalicja „Porozumienie 11 listopada“ wspiera Sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“. W oświadczeniu czytamy„Nie dzieli nas narodowość, lecz łączy walka przeciwko faszyzmowi!“. Antyfaszyści i antyfaszystki po obu stronach Odry chcą wspólnie zapobiec rasistowskim przemarszom neonazistów.

10 listopada NPD chce przemaszerować przez Frankfurt nad Odrą pod hasłem „Wyjść z UE! Zamknąć granice!“. „Naszym celem jest to, by naziści nie przesunęli się nawet o metr!“, powiedział Janek Lassau, rzecznik Sojuszu. Sojusz „Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)“ chce zapobiec przemarszowi skrajnej prawicy za pomocą pokojowych, masowych blokad. Apel Sojuszu podpisało już 87 organizacji und 82 osób prywatnych, w tym wicepremier kraju związkowego Brandenburgii, Helmuth Markov.

Na dzień 11 listopada ultranacjonaliści zarejestrowali w Warszawie i we Wrocławiu tzw. „Marsz Niepodległości“ . Antyfaszystowska koalicja „Porozumienie 11 listopada“ planuje w ramach demonstracji pod hasłem: „Wspólnie przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi” przeciwstawić się ideologii dyskryminującej ludzi. Sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ solidaryzuje się z tymi protestami. „Naszą odpowiedzią na ideologię faszystowską są solidarne działania!“, powiedział Lassau. „Dlatego jednoczymy się ze wszystkimi antyfaszystkami i antyfaszystami w naszej walce przeciwko faszyzmowi i rasizmowi“, czytamy w oświadczeniu Sojuszu „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“.

Frankfurt nad Odrą, dnia 7.11.2012
Sojusz “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”

Erklärung des Bündnisses „Porozumienie 11 listopada“: „Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!“

Antifaschistisches Bündnis „ Porozumienie 11 listopada“
solidarisch mit antifaschistischen Blockaden zum antipolnischen Aufmarsch der deutschen Nationalisten in Frankfurt (Oder)

Die heutige radikale Rechte, sowie AnhängerInnen der verbrecherischen, faschistischen und nationalistischen Ideologie, formieren sich wieder in ganz Europa. Neofaschistische Gruppierungen marschieren, attackieren und morden in Griechenland, Russland, Deutschland, Ungarn, Norwegen, Serbien sowie auch in Polen.

In den Strategien der radikalen Rechten finden sich deutliche Parallelen in den verschiedenen Ländern. Sie konzentrieren sich vor allem darauf, den öffentlichen Raum zu übernehmen, sowie ihre Gegner*innen zu bedrohen. In Polen hat die radikale Rechte ein Projekt unter dem Namen „Marsch der Unabhängigkeit“ ins Leben gerufen, um die nationalistische Front zu stärken und ihr wahres Gesicht zu verbergen.
Darüber hinaus plant die Vereinigung MN in der „Nationalen Bewegung“ aufzugehen, die sich wiederum zu einer faschistischen Partei entwickeln soll und darauf abzielt, so ins Parlament zu gelangen. Gleichzeitig kommt es im ganzen Land zu Übergriffen auf Personen und Projekte, die sich dem braunen Mob entgegenstellen.

Antyfaszystowska Koalicja „Porozumienie 11 listopada”solidarnie z antyfaszystowskimi blokadami anty-polskiego marszu niemieckich nacjonalistów we Frankfurcie

Współczesna skrajna prawica, kontynuatorzy zbrodniczych, faszystowskich i nacjonalistycznych idei, ponownie zwierają szyki w całej niemal Europie. Ugrupowania neofaszystowskie maszerują, atakują i mordują w Grecji i w Rosji, w Niemczech i na Węgrzech, w Norwegii i w Serbii… Także w Polsce.

Strategie skrajnej prawicy w różnych krajach są analogiczne. Koncentrują się przede wszystkim na przejmowaniu przestrzeni publicznej i jednoczesnym zastraszaniu wszelkich oponentów. W Polsce organizacje skrajnie prawicowe stworzyły projekt o nazwie Marsz Niepodległości aby zjednoczyć nacjonalistyczny front i ukryć jego prawdziwe oblicze. Stowarzyszenie MN zamierza przekształcić się w kolejny twór o nazwie „Ruch Narodowy”, a ten w faszyzującą partię, która będzie próbowała wejść do parlamentu. Równocześnie, w całym kraju dochodzi do ataków na osoby i projekty  podnoszące głos przeciwko brunatnym bojówkarzom.

Kryzys gospodarczy, bezrobocie, problemy mieszkaniowe – skrajna prawica we wszystkich krajach wykorzystuje niepokój społeczny do własnych celów. Starają się przyciągnąć do siebie zaniepokojonych sytuacją ludzi i pokierować ich w stronę skrajnie autorytarnych ideologii neofaszystowskich. Tak czyni m.in. NPD w Niemczech, tak czynią też ONR, Młodzież Wszechpolska i NOP w Polsce.

W obliczu zagrożeń, które niosą ze sobą te ugrupowania i ich działania, niezwykle ważna jest aktywność grup i koalicji antyfaszystowskich. Jedną z takich koalicji jest Porozumienie 11 listopada. Na co dzień działamy na wielu obszarach społecznych. Zajmujemy się problemami lokatorskimi, kwestiami pracowniczymi, prawami kobiet i innych grup dyskryminowanych. Staramy się walczyć z niesprawiedliwością społeczną i nadużyciami władzy. Idea antyfaszyzmu łączy nas na co dzień. Wspólnie monitorujemy i aktywnie przeciwdziałamy rozwojowi tendencji skrajnie prawicowych i neofaszystowskich w Polsce.

Ze względu na trzy duże, nakładające się na siebie marsze skrajnej prawicy w naszej części Europy, 10.11 marsz NPD we Frankfurcie nad Odrą, 11.11 marsz NOP we Wrocławiu oraz 11.11 organizowany przez ONR i MW marsz w Warszawie, wzywamy wszystkich antyfaszystów i antyfaszystki, wszystkie osoby nie godzące się na powrót skrajnej prawicy na ulice naszych miast, do wyjścia w tych dniach na ulice.

W tym momencie przygotowywane są już dwa masowe protesty.

Koalicja Antyfaszystowska „Żadnej przestrzeni dla nazistów” wzywa na masową blokadę antypolskiego marszu NPD, 10 listopada we Frankfurcie nad Odrą. Antyfaszyści z Niemiec i Polski będą wspólnie blokować nacjonalistów i neofaszystów pod hasłem: „Nas nie dzieli narodowość, nas łączy wspólna walka z faszyzmem” .

Koalicja Antyfaszystowska „Porozumienie 11 listopada” wzywa na dużą i silną manifestację do Warszawy na 11 listopada. Demonstracja ma na celu obnażenie oblicza skrajnej prawicy w Polsce oraz pokazanie tradycji ruchu antyfaszystowskiego w tym kraju. Pójdzie pod hasłem: „Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi”.

Jako „Porozumienie 11 listopada” solidaryzujemy się z blokadami we Frankfurcie i liczymy, że sparaliżują one skrajnie prawicowy marsz! Jednak, podczas gdy niemieccy i polscy antyfaszyści blokują marsze niemieckich neonazistów, polska skrajna prawica podtrzymuje z nimi kontakty w ramach nacjonalistycznej współpracy. Całkiem niedawno wspólnie uczestniczyli w skrajnie prawicowym festiwalu Magyar Sziget na Węgrzech.

P11.11 blokowało w ostatnich latach marsze narodowych-radakałów w Warszawie i to mimo ogromnej skali przemocy z ich strony. Blokady były skuteczne głównie dzięki przyłączeniu się do nich setek ludzi z najróżniejszych środowisk.

Odcinajmy tlen skrajnej, faszyzującej prawicy!
Nie czekaj aż zapukają do Twoich drzwi.

Zapraszamy na antyfaszystowskie akcje, na warszawską manifestację i frankfurcką blokadę!
Nas nie dzieli narodowość, nas łączy wspólna walka z faszyzmem!

Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi!

„Erklärung des Bündnisses „Porozumienie 11 listopada“: „Uns trennt nicht Nationalität, uns eint der Kampf gegen den Faschismus!““ weiterlesen

Erklärung des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“: „Grenzenlose Solidarität statt beschränktem Nationalismus!“

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ erklärt sich solidarisch mit dem polnischen Bündnis „Porozumienie 11 listopada“ in Warschau. Angesichts gemeinsamer grenzüberschreitender Probleme eines Wiedererstarkens neofaschistischer Gruppierungen, müssen auch die antifaschistischen Maßnahmen über alle hinweg gedacht werden. Sowohl in Deutschland als auch in Polen ist Neofaschismus kein Phänomen am „Rand“ der Gesellschaft, von Subkulturen oder Einzelpersonen, sondern findet sich vor allem in seiner Mitte. In beiden Ländern hat Rassismus ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Alle, die nicht in das menschenverachtende Weltbild von Neonazis passen und als „anders“ markiert werden, werden Ziel von gewalttätigen Angriffen.

Sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów”) solidaryzuje się z polską koalicją „Porozumienie 11 listopada“ z Warszawy. W obliczu wspólnych po obu stronach granicy problemów, takich jak rosnące w siłę ugrupowania neofaszystowskie, również działania antyfaszystowskie muszą w swej koncepcji transgraniczne. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce neofaszyzm nie dotyczy wyłącznie subkultur czy osób znajdujących się wyłącznie na „skraju“ społeczeństwa, lecz także, i przede wszystkim, tych w jego centrum. W obydwu krajach zjawisko rasizmu osiągnęło przerażające rozmiary. Wszyscy ci, którzy nie pasują do dyskryminującej ludzi neonazistowskiej wizji świata i naznaczani są jako „inni“, stają się celem brutalnych ataków.

11 listopada tego roku ponownie odbędzie się w Warszawie tzw. „Marsz Niepodległości“. Marsz ten od lat próbuje instrumentalizować polskie święto narodowe, celem wprowadzenia rewizjonizmu historycznego i ideologii rasistowskiej do powszechnej, społecznej świadomości. Coroczny marsz nacjonalistów jest więc wyrazem gloryfikacji narodu, lecz wyrazem ideologii, która naznacza ludzi jako innych ze względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, itp. Stwarza przez to podstawę do wykluczenia społecznego, dyskryminacji i aktów przemocy. Faszyzm nie jest opinią, lecz zbrodnią i dla tego ani w Polsce, który to kraj poniósł ogromne straty i ciężkie ofiary w walce z niemieckim faszyzmem, ani w Niemczech, kolebce narodowego socjalizmu, ani nigdzie indziej na świecie faszyzm nie ma prawa znajdować się w przestrzeni publicznej. Tej dyskryminującej ludzi ideologii musimy razem przeciwstawić kulturę demokratyczną i antyfaszystowską. Dlatego też w naszej walce  przeciwko faszyzmowi i rasismowi jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi antyfaszystkami i antyfaszystami.

Na chwilę obecną Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec (NPD) otwarcie prowadzi politykę antypolską i antyeuropejską. 10.11.2012 NPD chce przemaszerować przez przygraniczne miasto Frankfurt nad Odrą pod hasłem: „Wyjść z UE! Zamknąć granice!“. Niemieccy neonaziści próbują za pomocą bezpodstawnych stereotypów stworzyć klimat obawy i nienawiści przeciwko Polakom. Antyfaszystowski sojusz z Frankfurtu nad Odrą chce się przeciwstawić tej antypolskiej i rasistowskiej propagandzie. Do sojuszu należy wiele przeróżnych inicjatyw obywatelskich z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, jak również z Brandenburgii i województw lubuskiego oraz wielkopolskiego. Cieszy się więc on szerokim poparciem po obu stronach granicy. Razem, za pomocą pokojowych, masowych blokad, zapobiegniemy przemarszowi nazistów 10.11!

Cieszy nas zwłaszcza fakt, że byli członkowie polskiego ruchu oporu, którzy w roku 1945, wspólnie z Armią Czerwoną, uwolnili Niemcy od faszyzmu, wspierają nasze antyfaszystowskie starania i chcą wziąć w nich udział. Chcemy w ten sposób zaznaczyć, że nasza działalność antyfaszystowska to hołd i wyraz uznania dla bojowników o wolność, którzy przyczynili się do wyzwolenia licznych robotników przymusowych i więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Ich dziedzictwo nie może odejść w zapomnienie.

Nasza bezgraniczna solidarność i świadomość, że nie dzieli nas narodowość, ale łączy antyfaszyzm, to wyraźny znak przeciwko ideologii nacjonalistycznej. W związku z tym solidaryzujemy się z protestami koalicji „Porozumienie 11 listopada“ w Warszawie.

Ani we Frankfurcie nad Odrą, ani w Warszawie, ani nigdzie indziej nie ma miejsca dla nazistów!

Frankfurt nad Odrą, dnia 6.11.2012

Sojusz “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)” „Erklärung des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“: „Grenzenlose Solidarität statt beschränktem Nationalismus!““ weiterlesen

Zentrale Gegenkundgebung 10.11.2012 – 09:00 Uhr

Die zentrale Gegenkundgebung zum Neonazi-Aufmarsch am 10.11.2012 in Frankfurt (Oder), beginnt um 09:00 Uhr auf dem Platz vor dem Kaufland / Heilbronner Straße.

Wir laden alle Frankfurterinnen und Frankfurter und alle unsere Gäste ein, gemeinsam den Neonazis zu zeigen:

Frankfurt (Oder) ist und bleibt KEIN ORT FÜR NAZIS!

Informationen zu den weiteren Gegenaktivitäten gegen den Neonazi-Aufmarsch am 10.11.2012 findest Du hier: Alle Informationen zum 10.11.

Centralny wiec protestacyjny przeciwko przemarszowi neonazistów 10.11.2012 we Frankfurcie nad Odrą rozpocznie się o godz. 9:00na placu przed supermarketem Kaufland / Heilbronner Straße.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Frankfurtu i wszystkich gości, by razem pokazać neonazistom, że:

we Frankfurcie nad Odrą NIE MA I NIGDY NIE BĘDZIE MIEJSCA DLA NAZISTÓW!!

Informacje o dalszych działaniach protestacyjnych przeciwko przemarszowi neonazistów 10.11.2012 dostępne są tutaj: Wszystkie informacje dot. dnia 10.11.2012

Bürgerforum zu Aktivitäten gegen den Neonazi-Aufmarsch am 10. November 2012 in Frankfurt (Oder)

Für den 10. November 2012 ist in Frankfurt (Oder) eine Demonstration von Neonazis geplant. Wir stellen uns dem entschlossen entgegen!

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ besteht aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren_innen der Städte Frankfurt (Oder) und Slubice sowie des Landes Brandenburg, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich dem Neonazi-Aufmarsch am 10. November 2012 in den Weg zu stellen.

Das Bündnis erzielte am 24. März dieses Jahres einen großen Erfolg, als mit friedlichen Massenblockaden ein Neonaziaufmarsch in Frankfurt (Oder) verhindert werden konnte. Wir wollen an den Erfolg vom 24. März 2012 anknüpfen!

In Vorbereitung findet daher ein Bürgerforum statt, bei dem in einer Diskussion gemeinsam mit dem Publikum versucht werden soll, Fragen wie “Wie kann ich gegen Neonazis aktiv werden?” und “Was ist eigentlich Ziviler Ungehorsam, und welche Rolle spielt hierbei die Blockade?” zu klären. Das Bürgerforum soll als Ort dienen, um offen über ängste zu sprechen, sich aber auch gemeinsam auf die Aktionen für den 10. November 2012 einzustimmen.
Denn nur gemeinsam werden wir den Naziaufmarsch verhindern!

Es diskutieren:

  • Ingo Schaper, Ökumenischer Rat Frankfurt (Oder)
  • Steffen Jakuttek, CDU-Vorstandsmitglied Rheinsberg
  • Janek Lassau, Sprecher des Bündnisses “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”
  • Ein _e Vertreter_in der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (angefragt)

Die Veranstaltung wird moderiert von einer_m Vertreter_in des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

Ort: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), AM 03
Datum: Donnerstag, 01.11.2012
Zeit: 18:30 Uhr

Personen , die der rechten Szene angehören, wird der Zugang zur Veranstaltung verwehrt!

Bisher unterstützen 71 Organisationen und 73 Privatpersonen den Aufruf des Bündnisses “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”

Bereits jetzt unterstützen 71 Organisationen und 73 Privatpersonen den Aufruf “Neonazi-Aufmarsch am 10. November in Frankfurt (Oder) blockieren!” des Bündnisses “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”, durch ihre Unterschrift.

Dies ist bereits eine größere Anzahl als beim Neonazi-Aufmarsch am 24.3.2012 in Frankfurt (Oder). Wir danken allen Unterstützer*innen herzlich und freuen uns auf viele weitere..

Wenn auch Sie den Aufruf unterzeichnen wollen, senden Sie eine Email an
keinortfuernazisffo [at] riseup [dot] net

Die Liste der Unterstützer*innen finden Sie hier: Unterstützer*innen

Neue Materialen stehen bereit

Unter “Material” stehen jetzt neben diversen Bannern für Internetseiten und Facebook-Profile, auch unsere Plakate, Flyer und Sticker zum Download bereit.

ZUM MATERIALYou can find various Banners for Websites and Facebook-Profiles as well as our Posters, Flyers and Stickers for download under “Material”

GO TO MATERIAL