wmz-tv Frankfurt (Oder): Bündnis “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”

Ab 2:23 Min berichtet das Frankfurter Stadtfernsehen in den Nachrichten über die Aktivitäten gegen den Neonazi-Aufmarsch am 10.11.12 in Frankfurt (Oder).

Jannek Lassau, Pressesprecher des Bündnisses kommt zu Wort.

Bericht ansehen

red-skins.de: 10.11.2012 FF/O: Naziaufmarsch verhindern!

»Ziviler Ungehorsam hat sich als probates Mittel etabliert, um Naziaufmärsche zu verhindern.«, so das Bündnis »Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)«. Mit dieser Aktionsform will ein großes Bündnis in der Stadt einen geplanten Neonaziaufmarsch der neofaschistischen NPD am 11. November 2012 verhindern.

Weiterlesen

Infoveranstaltungen zum Neonazi-Aufmarsch am 10.11.2012 in Frankfurt (Oder)

Es wird Infoveranstaltungen zum geplanten Neonazi-Aufmarsch in verschiedenen Städten in Brandenburg geben.

Hingehen! Informieren! Am 10.11. nach Frankfurt (Oder) fahren!

 • 23.10.2012 18:30 Uhr Storkow
 • 25.10.2012 18:00 Uhr Neuruppin
 • 25.10.2012 18:30 Uhr Fürstenwalde (Spree)
 • 30.10.2012 18:30 Uhr Beeskow
 • 01.11.2012 18:30 Uhr Eisenhüttenstadt
 • 06.11.2012 18:30 Uhr Erkner

Die Daten samt Anschriften gibt es unter: Termine

W wielu miastach w Brandenburgii odbędą się spotkania informacyjne dot. blokady przemarszu neonazistów.Zajrzyjcie! Poinformujcie się! 10.11 bądźcie we Frankfurcie nad Odrą!

 • 23.10.2012, godz. 18:30 Storkow
 • 25.10.2012, godz. 18:00 Neuruppin
 • 25.10.2012, godz. 18:30 Fürstenwalde (Spree)
 • 30.10.2012, godz. 18:30 Beeskow
 • 01.11.2012, godz. 18:30 Eisenhüttenstadt
 • 06.11.2012, godz. 18:30 Erkner

Daty wraz z adresami znajdziecie tutaj: Terminy

Aufruf: Neonazi-Aufmarsch am 10. November in Frankfurt (Oder) blockieren!

Neonazis wollen in Frankfurt (Oder) aufmarschieren. Wir stellen uns dem entschlossen entgegen!

 Wir werden rassistischen Vorurteilen ein deutliches Zeichen der Solidarität entgegensetzen!

Der Kreisverband Märkisch-Oderland der neonazistischen NDP hat für den 10. November dieses Jahres Veranstaltungen in Frankfurt (Oder) angemeldet. Bereits in der Vergangenheit betrieb die NPD immer wieder antipolnische, antieuropäische und rassistische Hetze. Hinzu kommt, dass die Nähe zum jährlichen Gedenktag an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 – ein Ereignis, welches eine weitere Stufe der Verfolgung und Ermordung von jüdischen Menschen durch die Nationalsozialisten darstellte – eine Verhöhnung der Opfer des Naziregimes ist.

Frankfurt (Oder) weiterhin kein Ort für Neonazis!

Menschenverachtendes Gedankengut darf nicht auf die Straßen Frankfurts getragen werden! Wir stellen uns offensiv einer verbrecherischen Ideologie entgegen, die Menschen als nicht gleichwertig erachtet. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen aus ethnischen, sexuellen, religiösen oder anderen Gründen als „anders“ markiert, diskriminiert, ausgegrenzt und angegriffen werden.

Wir setzen den Neonazis eine demokratische und antifaschistische Kultur entgegen!

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ besteht aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren_innen der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice sowie des Landes Brandenburg. Hier finden sowohl Bürger_innen als auch Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, antifaschistische Initiativen und Vereine ihren Platz. Das Bündnis erzielte am 24. März dieses Jahres einen großen Erfolg, als mit friedlichen Massenblockaden ein Neonaziaufmarsch in Frankfurt (Oder) verhindert werden konnte.

Wir wollen an den Erfolg vom 24. März 2012 anknüpfen!

Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, sich dem Neonaziaufmarsch entgegenzustellen. Zahlreiche Beispiele der Vergangenheit zeigen, wie erfolgreich Menschen ein Zeichen gegen Rechts setzen können, indem sie gemeinsam zivilen Ungehorsam leisten. Nicht nur in unserer Stadt, sondern auch in Orten wie Dresden, Warschau, Cottbus oder Potsdam konnten rechte Aufmärsche durch das beherzte Engagement von Bürger_innen ver- oder effektiv behindert werden.

Gemeinsam werden wir den Neonaziaufmarsch in Frankfurt (Oder) verhindern!

Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“
Oktober 2012

Neo-Nazis want to march the streets of Frankfurt (Oder). We’re not going to let that happen!

We will send a clear signal of solidarity against racism!

The local chapter Märkisch-Oderland of the German neo-Nazi party ‘NPD’ has already announced several events for November the 10th. As in the past the ‘NPD’ continues to spread their anti-Polish, anti-European and racist agitation. In addition by choosing such a close date to November the 9th which is the Memorial Day of the Pogrom Night in 1938 and which was another step into persecution and assassination of Jewish people in National Socialism, they are mocking the victims of the Nazi regime.

Frankfurt (Oder) is still not a place for Nazis!

Inhumane mindsets must not be brought into the streets of Frankfurt (Oder) or any other city. We rise up against an ideology that doesn’t consider all human beings as equal. We don’t accept discrimination, marginalization and attacks against people based on ethnicity, sexual orientation, religion or anything else!

Democratic and antifascist culture against neo-Nazis!

The alliance ‘Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)’ (No place for Nazis in Frankfurt (Oder) is formed by numerous organizations, initiatives and community activists of the cities Frankfurt (Oder) and Słubice (Poland) and the state Brandenburg. Within the alliance there are citizens, churches, labor unions, political parties, antifascist initiatives and associations. This alliance has already obtained a huge success in March 24 wh1en they prevented the neo-Nazi march in Frankfurt (Oder) with peaceful blockades.

We want to build on our previous success of March, 24

We will show our solidarity with everyone who shares our goal to stand up against the neo-Nazi march. Numerous examples from the past demonstrate that civil disobedience is an effective strategy against racism. We see ourselves in tradition of cities like Dresden, Warschau, Cottbus and Potsdam. There, courageous citizens could already prevent or interfere fascist marches.

Together we can stop the neo-Nazi march in Frankfurt (Oder)!

Alliance ‘Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)’

October 2012

Neonaziści chcą przemaszerować ulicami Frankfurtu nad Odrą. My zdecydowanie się temu sprzeciwiamy!

Rasistowskie uprzedzenia muszą spotkać się z wyraźnym, solidarnym znakiem sprzeciwu!

Powiatowy oddział Märkisch-Oderland neonazistowskiej partii NPD zwołał na 10 listopada br. demonstrację we Frankfurcie nad Odrą. Już nie raz w przeszłości NPD rozpowszechniała antypolskie, antyeuropejskie i rasistowskie hasła. W dodatku demonstracja ta ma odbyć się dzień po corocznych obchodach upamiętniających ofiary pogromu “nocy kryształowej” (9 listopada 1938), kiedy to narodowi socjaliści przystąpili do nowej fazy prześladowania i mordu na ludziach pochodzenia żydowskiego. Bliskość tych dat to szyderstwo z ofiar nazistowskiego reżimu.

Frankfurt nad Odrą nadal nie jest miejscem dla nazistów!

Przedstawiciele ideologii dyskryminującej i degradującej ludzi nie mają prawa maszerować po ulicach Frankfurtu. Ofensywnie przeciwstawiamy się przestępczej ideologii, która uznaje ludzi za nierównych! Nie akceptujemy faktu, że ludzie są przez neonazistów naznaczani jako inni ze względu na pochodzenie, płeć, religię, itp., i z tego powodu dyskryminowani, izolowani i atakowani.

Przeciwstawimy neonazistom kulturę demokratyczną i antyfaszystowską!

Sojusz „Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów“) składa się z wielu organizacji z Frankfurtu nad Odrą, Słubic i kraju związkowego Brandenburgii zajmujących się promocją społeczeństwa obywatelskiego. W inicjatywie naszej odnaleźć się mogą kościoły i wspólnoty wyznaniowe, związki zawodowe, partie, inicjatywy antyfaszystowskie, stowarzyszenia, jak również osoby prywatne. 24 marca tego roku sojusz osiągnął ogromny sukces, kiedy to za pomocą pokojowych, masowych blokad skutecznie zdołano zapobiec przemarszowi neonazistów we Frankfurcie nad Odrą.

Chcemy nawiązać do sukcesu z 24 marca 2012!

Solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którzy wspierają nasz cel: przeciwstawić się przemarszowi neonazistów. Liczne przykłady z przeszłości pokazują, z jaką skutecznością obywatele mogą wysłać jasny sygnał przeciwko skrajnej prawicy, wspólnie demonstrując obywatelskie nieposłuszeństwo. Nie tylko w naszym mieście, ale również w Dreźnie, Warszawie, Cottbus czy Poczdamie skrajnie prawicowe marsze zostały zablokowane lub znacznie utrudnione dzięki odważnemu zaangażowaniu mieszkańców.

Razem zapobiegniemy przemarszowi neonazistów we Frankfurcie nad Odrą!

Sojusz „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“

Październik 2012

Naziaufmarsch am 10.11.2012 soll blockiert werden

Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ wirbt um Unterstützung  

Das breite zivilgesellschaftliche Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ hat sich zum Ziel gesetzt, mit friedlichen Massenblockaden die geplanten Veranstaltungen von Nazis am 10.11.2012 in Frankfurt (Oder) zu verhindern. Im Aufruf des Bündnisses heißt es dazu: „Das Bündnis erzielte am 24. März dieses Jahres einen großen Erfolg, als mit friedlichen Massenblockaden ein Neonaziaufmarsch in Frankfurt (Oder) verhindert werden konnte. Wir wollen an den Erfolg vom 24. März 2012 anknüpfen! Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, sich dem Neonaziaufmarsch entgegenzustellen.“

„Ziviler Ungehorsam hat sich als probates Mittel etabliert, um Naziaufmärsche zu verhindern.“, so Janek Lassau, Sprecher des Bündnisses „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“  Den Aufruf haben bereits zahlreiche Unterstützer_innen – sowohl Einzelpersonen als auch Initiativen und Organisationen – unterzeichnet. In Kürze wird es weitere Informationen zu den geplanten Gegenaktivitäten geben.

Szeroko zakrojony obywatelski sojusz “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)” (“Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów”) postawił sobie za cel, zapobiec planowanemu zgromadzeniu nazistów 10.11.2012 we Frankfurcie nad Odrą za pomocą pokojowych, masowych blokad. W apelu sojuszu przeczytać można: “24 marca tego roku sojusz osiągnął ogromny sukces, kiedy to za pomocą pokojowych, masowych blokad skutecznie zdołano zapobiec przemarszowi neonazistów we Frankfurcie nad Odrą. Chcemy nawiązać do sukcesu z 24 marca 2012! Solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którzy wspierają nasz cel: przeciwstawić się przemarszowi neonazistów”.

“Obywatelskie nieposłuszeństwo ustanowiło się jako skuteczny środek, który jest w stanie zapobiec przemarszom nazistów”, powiedział Janek Lassau, rzecznik Sojuszu “Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)”. Apelowi udzieliło już poparcia wiele osób prywatnych, jak i organizacji i inicjatyw. Dalsze informacje dotyczące planowanych akcji i działań przeciw przemarszowi wkrótce.